เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ

กำหนดระยะเวลาการรับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ (โปรดเก็บบิลใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ)

การรับประกันครอบคลุมถึง ความเสียหาย ชำรุด อันเนื่องจากการผลิต และคุณภาพของสินค้าต้องไม่เสื่อมคุณภาพก่อนกำหนด รวมถึงตะเข็บต้องไม่ขาดหรือเปื่อย ยางยืดต้องไม่หลุดชำรุด

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย ชำรุด อันเนื่องมาจาก การใช้งานที่ผิดวิธี เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือความ
ประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ แต่ทางร้านยินดีซ่อมแซมให้โดยคิดค่าอัตราบริการที่ต่ำ และส่งคืนให้เรียบร้อย ในกรณีฝนตกหนักต่อเนื่อง อาจมีน้ำซึมเข้าตามตะเข็บรอยเย็บ หูกระจกซึ่งเป็นปกติของผ้าคลุมรถทั่วไป

สงสัยเพิ่มเติม?

มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันสินค้าใช่ไหม? ลองถามเราได้เลยนะ